Arefe Günü Yapılması Faziletli ve Çok Sevap Olan İbadetler

1

Arefe günü yapılması faziletli olan bazı ibadetler vardır. Arefe günü oruç tutmak ve Arefe günü 1000 tane İhlas suresi okumak İslam dininde önemli ve faziletli olan ibadetlerdendir. Haberimizin detayında Arefe günü orucunun faziletleri ve önemi, Arefe günü yapılması gereken ibadetler, Arefe günüyle ilgili hadis ve ayetleri bulacaksınız.

Zilhicce ayı; içerisinde Kurban Bayramı da bulunduğundan dinimizde büyük bir yeri vardır. Dolayısıyla Zilhicce ayında oruç tutmak çok önemlidir. Kur’ân-ı Kerim’de Fecr sûresinde “Ve on geceye yemin olsun.” ifadesinde kastedilen on gece, bazı kaynaklara göre Ramazan ayının son on günü veya Muharrem’in ilk on günü olarak belirtilse de genel görüş olarak , bu mübarek on günün Zilhicce ayının ilk on günü olduğu belirtilir.

Arefe günü orucunun fazileti ve hükmü nedir?

Resulullah (s.a.v.) buyurmuştur ki:

“Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O’nun ortağı da yoktur) sözüdür.” (Muvatta, Hacc 246)

Arefe gününün önemiyle ilgili Hadis ve Ayetler

Efendimiz (s.a.v.) buyurmuştur ki:

“Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allah’ın kıymet verdiği bir gündür.”

“Arefe günü tutulan oruç, bin günlük nafile oruca bedeldir.” (Tergîb ve Terhîb Trc, 2/460

Peygamber Efendimizin zevcesi Hafsa (r.a) diyor ki:

“Resulullah (sav) dört şeyi terk etmezdi: Aşure günü orucu, Zilhicce’nin on günü orucu, her ay üç gün orucu ve sabahın iki rekât sünneti.” (İbn Kayyım el-cevziye, Zadu’l-Meâd 2/651)

Ebu’d-Derda (r.a) Zilhicce ayının önemini şöyle anlatıyor:

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli, çok dua ve istiğfar etmelidir. Çünkü Resulullah (sav):

“Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun.” buyurdu.

Zilhicce’nin ilk dokuz günü oruç tutanın, ömrü bereketli olur, malı çoğalır, çocuğu belâlardan korunur, günahları affedilir, iyiliklerine kat kat sevab verilir, ölüm anında ruhunu kolay teslim eder, kabri aydınlanır, Mizan’da sevabı ağır basar ve cennette yüksek derecelere kavuşur.”

Arefe Günü (Besmele ile) 1000 İhlas Okumanın Fazileti

İhlâs suresini okumak, Kur’an-ı Kerimin 1/3(üçte birini) okumaya denktir [Buhari].

“Arefe günü, [Besmele ile] 1000(bin) kere İhlâs okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur.” [Ebu-ş-şeyh]

HENÜZ YORUM YOK

NE DÜŞÜNÜYORSUN?