Atatürk’ün Matematik Ve Geometriye Verdiği Önem

255

Atatürk’ün matematik ve geometriye katkıları , Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmalar , Atatürk’ün matematikte yaptığı yenilikler, Atatürk’ün matematiğe katkıları, Atatürk’ün matematikle ilgili sözleri ve özdeyişleri ,Atatürk’ün özlü ve güzel sözleri , Atatürk’ün matematiğe kazandırdığı terimler

Atatürk, eğitim ve öğretime de büyük önem vermiş matematik derslerinde kullanılan ve okunup anlaşılması çok zor olan terimlerin (zâviye–açı, mustatîl–dikdörtgen, muhit–çevre, murabba–kare, re’s–köşe v.b) adlarını değiştirerek matematik dersinin öğrenciler tarafından sevilip kolay anlaşılmasını sağlamıştır.

Atatürk bir geometri kitabı yazmıştır. Bu kitap ilk kez 1937 yılında Geometri öğretenlere ve bu konuda bilgi isteyenlere kılavuz olarak Kültür Bakanlığınca yayınlanmıştır. Atatürk bu eserde günümüzde kullandığımız terimleri türetmiştir.
Ayrıca Sivas’ta bizzat geometri dersi anlatmıştır.

Atatürk’ün matematik hakkındaki sözleri;

“Matematiği kullanmayan bilimler, ele aldıkları konularda ancak dış yapıyı inceleyebilirler; çünkü matematikle dile getirdikleri, ancak birtakım bağıntılardır; bu bağıntılar ise özle ilgili unsurlar arasında değil, dış görünüşle ilgili noktalar arasında olabileceğinden, bir varlığın özünü, onun aslında ne olduğunu bize vermekten acizdirler. O halde matematik, tabiat bilimleri, tarih gibi kişiliğin içlerine nüfuz edip, onu derin bir sezgi ile kavrayabilen bir disiplinin önünde çok aşağı niteliktedirler.”

“Ben öğrenim devrimde matematik konusuna çok önem vermişimdir ve bundan hayatımın çeşitli safhalarında başarı elde etmek için faydalanmış olduğumu söyleyebilirim. Onun için herkes matematik bilgisinin çok gerekli olduğuna inanmalıdır.”

“Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin pekin olmasını ister; pekinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri matematikle ifade edilir. O zaman matematiği kullanmayan disiplinler bilimin dışında kalacaklardır.”

“Askeri Rüştiye’yi bitirdiğimde matematik merakım iyice ilerlemişti. Manastır Askeri İdadisi’nde matematik pek kolay değildi. Bununla uğraşımı sürdürdüm. İdadi’de iken bıkmaksızın çalışıyorduk. Sınıfta birinci, ikinci olmak için hepimizde şiddetli bir gayret vardı. Sonunda İdadi’yi bitirdim. Harbiye’ye geçtim, burada da matematik merakım sürdü.”

Atatürk’ ün matematik dünyasına kazandırdığı diğer bazı terimlerden de şöyle örnekler verebiliriz;


Bölen
Bölme
Bölüm
Bölünebilme
Çarpı
Çarpan
Çarpanlara Ayırma
Çember
Çıkarma
Dikey
Limit
Ondalık
Parabol
Piramit
Prizma
Sadeleştirme
Pay
Payda
Teğet

 

Başlıklar :
Atatürkün matematiğe verdigi önem, atatürk ün matematiğe ve geometriye verdiği önem, atatürk ün matematiğe verdiği önem, atatürkün geometriye verdiği önem, atatürkün matematiğe ve geometriye verdiği önem, atatürkün matematik ve geometri ile ilgili yaptığı başlığı, atatürkün matematik ve geometriye katkısı, Atatürk\ün Matematiğe verdiği önem

HENÜZ YORUM YOK

NE DÜŞÜNÜYORSUN?