Besin Zinciri Nedir?

875

Besin Zinciri Nedir?

besin-piramidi-300x319

Besin Zinciri
Bir yaşama birliğinde yer alan canlıların birbirlerini tüketmelerine göre sıralanmasıyla elde edilen halkaya besin zinciri denir.Örneğin ; Ot→Çekirge→kurbağa→yılan→şahin

Besin Piramidi :Besin zincirindeki madde ve enerjinin bir gruptan diğerine geçtikçe azalmasını gösteren yapıya besin piramidi denir.Besin zincirinde bir grubun enerjisinin ancak % 10 – 20’lik kısmı bir sonraki gruba geçer. Besin zincirinde bir grup kendinden önceki grubun enerjisinin çok az kısmını kullandığı için bu gruptaki canlıların kullanabileceği enerji miktarı azalır. Zincir ilerledikçe bir sonraki gruptaki canlıların kullanabileceği enerji miktarı azaldığı için bir sonraki gruptaki canlı sayısı azalır.
Besin piramidinde, üreticilerden (1. basamaktan) tüketicilere doğru gidildikçe;
1- Besin miktarı azalır.
2- Enerji miktarı azalır.
3- Canlı sayısı azalır.
4- Tüketicilerin vücut büyüklüğü artar.
5- Canlı vücudunda biriken zehir miktarı artar.

Besin Zinciri: Bir yaşama birliğinde yer alan canlıların birbirlerini tüketmelerine göre sıralanmasıyla elde edilen halkaya besin zinciri denir

besin-zinciri

1-Üreticiler: Güneş enerjisini kullanarak kendi besinlerini üretirler.Klorofil bulunduran bakteri,protist ve bitkiler üreticileri oluşturur. Enerji bir canlıdan diğer bir canlıya besin zinciri yoluyla ulaşmaktadır. Üreticiler besin zincirinin ilk halkasını oluşturur.Karasal ortamda çiçekli bitkilerle sulu ortamda ise alglerle başlar.Bitkiler, Güneş’ten aldıkları enerjiyi , topraktan aldıkları su , havadan aldıkları karbondioksit ve yapılarında bulunan klorofille besin (glikoz) ve oksijene dönüştürür.Bu olaya fotosentez denir. Glikozun bir kısmı bitkinin gelişmesinde kullanır , geri kalanını da yapraklarında birikerek besin depo eder.

besin-piramidi-300x319

Fotosentez için gerekli olanlar
1-Bitkinin yapraklarında bulunan Klorofil
2-Karbondioksit
3-Su
4-Işık
Işık, fotosentez olayı için önemli olduğundan üreticiler sadece Güneş ışığının kullanmazlar ışık şiddetinin yeterli olduğu yapay ışıkla da fotosentezin gerçekleşmesini sağlarlar. ışığın şiddeti arttıkça fotosentezin hızı artar.Fotosentez en az yeşil ışık da gerçekleşir.Çünkü bitkiler yeşil ışığın çoğunu yansıtır.

2-Tüketiciler:
Bitkisel ve hayvansal maddelerle beslenerek yaşamlarını sürdürürler.Beslenme şekillerine göre üç gruba ayrılırlar.
a)1.DerecedenTüketiciler (Otcullar):Bitkileri besin olarak kullanan canlılardır.Bunlara birinci dreceden tüketiciler (otcul=otla beslenen canlılar) denir.Böcekler, kemirici memeliler, geviş getiren hayvanlar, deniz ve tatlı suda yaşayan yumşakçalar ve kabuklular örnektir.
b)2.DerecedenTüketiciler(Etçiller):Otobur hayvanları besin olarak kullanan canlılara ikinci dereceden tüketiciler( etçiller=etle beslenen canlılar) denir.Aslan , yırtıcı kuşlar, yılan, kaplan ,şahin v.b.
c)3. Dereceden Tüketiciler(Hepçiller) : Hem etçil hem otçullara hepçiller denir.İnsan, ayı, maymun,kaplumbağa, fare ,domuz ve bazı kuşlar

3-Ayrıştırıcılar : Ölü maddeleri parçalayan organizmalara ayrıştırıcı denir.Ekosistemde yeri büyüktür.Atıklarda ki hapsolmuş önemli kimyasal maddelerin serbest kalmasını sağlar.Ölü bitki ve hayvanlardan açığa çıkan organik maddelerle beslenirler ve kalan organik maddeleri de çözülmüş besin olarak toprağa bırakırlar. Yada havaya geçmesini sağlarlar.Bakteri ve mantarlardır.

Başlıklar :
besin zinciri, besin zinciri nedir, besin zinciri piramidi, BESİN İNCİRLİNİ BELGELERLE AÇIKLAYINIZ, besin zincirinin güneşten itibaren sırasıyla sınırlandırın, karasal besin zinciri, sporda beslenme besin zinciri, yasam zincirinde yer alan

HENÜZ YORUM YOK

NE DÜŞÜNÜYORSUN?