Hakkında Bilgi "Anadolu"

Hakkında: Anadolu

Dinimizin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri

İslam dininin teşviki ve bu coğrafyada yaşayan insanların İslam dinine gönülden bağlanmasıyla, askerî alanda olduğu gibi bilimde, mimarîde, edebiyatta, musikîde dev gelişmeler olmuş, Avrupa...