Hakkında Bilgi "Atatürk"

Hakkında: Atatürk

Atatürk’ün Sanata ve Spora Verdiği Önem

Atatürk'ün sanata ve spora verdiği önemi bilmeyen yoktur. Cumhuriyet döneminde sanat ve spor alanında yapılan gelişmelere çok destek veren Atatürk sporculara da çok değer...

Atatürk’ün Matematik Ve Geometriye Verdiği Önem

Atatürk'ün matematik ve geometriye katkıları , Atatürk'ün matematik alanında yaptığı çalışmalar , Atatürk'ün matematikte yaptığı yenilikler, Atatürk'ün matematiğe katkıları, Atatürk'ün matematikle ilgili sözleri ve...

Atatürk’ün İnsan Hak ve Hürriyetine Verdiği Önem

Atatürk; insan hak ve hürriyetine ve özgürlüklere çok önem vermiştir. Atatürk'ün hak ve hürriyetle ilgili özlü sözleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün insan hak ve özgürlükleriyle...

Atatürk’ün Devletçilik İlkesi ile İlgili Sözleri 2

Atatürk’ün devletçilik ilkesi ile ilgili sözleri hangileri? Bir de, Türkiye Cumhuriyeti dahilinde, tüm tekkeler ve zaviyeler ve türbeler kanunla kapatılmıştır. Tarikatlar kaldırılmıştır. Şeyhlik, dervişlik, çelebilik,...

Atatürk’ün Devletçilik İlkesi ile İlgili Sözleri

Atatürk’ün Devletçilik İlkesi ile İlgili Sözleri hangileri? Devletçiliğin bizce anlamı şudur: Kişilerin özel teşebbüslerini ve şahsî faaliyetlerini esas tutmak; fakat büyük bir milletin ihtiyaçlarını ve...

Atatürk’ ün Sosyal Bilimlere Katkıları Nelerdir?

Atatürk, Sosyal Bilimlere çok önem vermiştir. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni çağın uygarlık seviyesine ulaştırmak için çalışmalar yapmıştır. Eğitime, bilime, teknolojiye, sanata, araştırmaya, öğrenmeye...

Atatürk’ün matematiğe kazandırdığı terimler

Atatürk’ün Matematik alanında yaptığı Yenilikler; Atatürk’ün yaşamında matematiğin önemi bu güne kadar bildiğimiz veya ilkokullarda öğrenmiş olduğumuz gibi matematik öğretmeninin Kemal ismini vermesinden çok ötedir. Cumhuriyetten...

Atatürk’ün Sanata Verdiği Önem ve Sanat ile İlgili Sözleri

Atatürk, Cumhuriyet’in kuruluşunun ardından, toplumsal dehasını bir kez daha göstererek Türk Ulusunun kültürel alanda da gelişiminin şart olduğunu belirtmiş, kültür ve sanat alanında da...

Atatürk’ün Eğitim Alanında Yaptığı Yenilikler Nelerdir?

Atatürk'ün Eğitim Alanında Yapılan Yenilikler: Mustafa Kemal, Kurtuluş savaşında sonra Türkiye Cumhuriyeti‘ni sağlam temeller üzerine kurmak için bir çok yenilik ve inkılaplar yapmıştır.Yaptığı çalışmalardan birisi...

Atatürk’ün Milli Kültür ile ilgili Sözleri

Atatürk’ün Milli Kültür ile ilgili Sözleri; “Millî kültürün her çığırda açılarak yükselmesini, Türk Cumhuriyeti’nin temel dileği olarak temin edeceğiz.” 1932 (Atatürk’ün S.D.I, s.358) Atatürk’ün Milli Kültür...