Hakkında Bilgi "Divan Edebiyatı"

Hakkında: Divan Edebiyatı

Nedim İstanbul Kasidesi İncelemesi

Nedim İstanbul Kasidesi İncelemesi, Kaside İncelemeleri KASİDE Bu şehr-i Sitanbûl ki bî-misl ü behâdır Bir sengine yekpâre Acem mülkü fedâdır Bir gevher-i-yekpâre iki bahr arasında Hurşîd-i cihân-tâb ile tartılsa...