Hakkında Bilgi "İnkılap Tarihi"

Hakkında: İnkılap Tarihi

Havza Genelgesi Maddeleri ve Tarihteki Önemi

Havza Genelgesi; maddeleri nelerdir? Havza bildirisinde alınan kararlar, Havsa Genelgesi nedir ve tarihte neden önemlidir? Mustafa Kemal Atatürk ve Havsa Genelgesi,Havsa Genelgesi ne zaman...

Atatürk’ün İnkılapçılık ile İlgili Sözleri

Atatürk’ün İnkılapçılık İlkesi ile İlgili Sözleri hangileri? Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların, (devrimlerin) gayesi Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görüşleriyle uygar...

Atatürk’ ün Sosyal Bilimlere Katkıları Nelerdir?

Atatürk, Sosyal Bilimlere çok önem vermiştir. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni çağın uygarlık seviyesine ulaştırmak için çalışmalar yapmıştır. Eğitime, bilime, teknolojiye, sanata, araştırmaya, öğrenmeye...

Atatürk’ün Eğitim Alanında Yaptığı Yenilikler Nelerdir?

Atatürk'ün Eğitim Alanında Yapılan Yenilikler: Mustafa Kemal, Kurtuluş savaşında sonra Türkiye Cumhuriyeti‘ni sağlam temeller üzerine kurmak için bir çok yenilik ve inkılaplar yapmıştır.Yaptığı çalışmalardan birisi...

Sevr Antlaşması ve Milli Mücadeleye Etkileri

Sevr Antlaşması , Maddeleri ve Milli Mücadeleye Etkileri İtilaf Devletleri, Birinci Dünya Savaşı sonunda yenilmiş devletlerle ayrı ayrı barış antlaşmaları yapmışlar, Os­manlı Devleti ile ateşkes antlaşması imzalayarak barış antlaşmasını...