Hakkında Bilgi "Kimya"

Hakkında: Kimya

Çözünme Olayı (Kimya) Nedir?

Kimya'nın temel konularından biri olan çözünme olayı; iki maddenin birbiri içinde iyonlarına ve moleküllerine ayrılmasıyla gerçekleşir. Bu olayı anlayabilmek için çözünürlük,  çözücü, çözünen ve ...

Kimya’da Yanma Tepkimeleri

Kimya'da yanma tepkimeleri nelerdir? Yanma tepkimelerinin özellikleri ,Yanma tepkimeleri konu anlatımı ve örnek soru çözümleri ,kimyasal değişim nedir ve özellikleri nelerdir?, fen ve teknolojide...

Mol Kavramı nedir? Kimya’daki MOL ile ilgili bol bol çözümlü sorular

Kimya'daki mol kavramı ile ilgili çözümlü soru örnekleri ve çözüm yöntemleri Mol Kavramı Nedir; Kimyanın en önemli kavramıdır. Mol bir çokluğu belirten sayıdır. Düzine ve deste...

Çöktürme nedir? Çöktürme nasıl yapılır?

Çöktürme nedir? Gravimetrik analizlerde çok sık kullanılan çöktürme işlemi, iki çözeltinin tepkimeye girmesi sonucunda istenilen maddenin çöktürülmesi esasına dayanır. Bu işlem sırasında oluşan katıya çökelti,...

Süzme nedir?, Süzme nasıl yapılır?

Süzme; Bir karışımda sıvı fazın katı fazdan ayrılması için uygulanan işleme süzme denir. İyi bir kristallendirme ile saflaştırma işlemi iyi yapılmış süzme işlemine bağlıdır. Süzme...

Buharlaştırma nedir? Buharlaştırma nasıl yapılır?

Buharlaştırma nedir? Buharlaştırma nasıl yapılır? Buharlaştırma: Buharlaştırma işlemi çözeltinin hacmini azaltmak yada kuru hale getirmek için yapılır. Sıvılar genellikle porselen kapsüllerde buharlaştırılır. Bunun sebebi porselen kapsüllerde...

Kuvvetli Asit ve Bazlar

Kuvvetli asit ve bazlar hakkında bilgi ve örnekleri içeren haberimizi okuyorsunuz Kuvvetli Asit: HClO4, HCl, HNO3, H2SO4 Kuvvetli Baz: NaOH, KOH, Sr(OH)2, Ba(OH)2 Zayıf Asit: HF, HCN,...

Asit ve Bazlar (Türleri ve İsimleri)

Asitlerin tanımı, çözeltiyi Hidrojen iyonu bırakan bileşiklerdir. Tüm asitler hidrojen yani (H+) içerir. Bazlar ise, hidroksit iyonu bırakan maddelerdir. Bazlara örnek olarak; Sodyum hidroksit...

Kristallendirme nedir? Kristallendirme nasıl yapılır?

Kristallendirme; Kimya'da katı bileşiklerin saflaştırılması için iki yöntem kullanılır. Birincisi “kristallendirme” ve ikincisi “süblimleştirme” yöntemleridir. Organik reaksiyonlar sonunda ayrılan katı organik bileşikler nadiren saftırlar. Esas...

Elementlerin Özellikleri ve Kullanım Alanları (Periyodik Cetvel)

Elementler nerelerde kullanılır? Periyodik cetvelde adı geçen elementler nerelerde kullanılır? Not: Elementler, atom numaralarına göre sıralanmıştır. 1. Hidrojen (H): Ticari gübrelere azot bağlanmasında, katı ve sıvı yağların...