Etiketler Etiketler: "Kriptografi"

Haber Konusu: Kriptografi

Kriptografi (şifreleme)

Algoritmaların Matematik Formülleriyle İfadeleriAlgoritmalar karışık olmalarına rağmen bir çoğu matematik formülleriyle basite indirgenmiştir. Çok karmaşık görünen polialfabetik yöntem denklemlerle çok kolaylaştırılmıştır. Şifresi yazılacak kelimedeki (örn....