Hakkında Bilgi "Müslüman Devletler"

Hakkında: Müslüman Devletler

Emeviler Dönemi (661- 750 )

Emeviler Dönemi, halifeleri, yönetim tarzları ve İslam dünyasına katkıları 1. MUAVİYE DÖNEMİ Hz. Ali'nin ölümü ile Muaviye İslam Devleti'nin başına halifesi oldu. Muaviye Emevi kabilesinden olduğu...