Hakkında Bilgi "Ondalık Sayılar"

Hakkında: Ondalık Sayılar

Ondalık Kesirlerin veya Rasyonel Sayıların Kuvvetini Bulma

Rasyonel bir sayının üssündeki sayı yani kuvvet hem paya hem paydaya aittir. Bu yüzden bu üslü sayının değeri hesaplanırken hem payın hem paydanın kuvveti...