Hakkında Bilgi "Sayfa"

Hakkında: Sayfa

Peygamberlere Gönderilen Sahifeler

Suhuf; "sahife" kelimesinin çoğulu olup Allah tarafından vahiy meleği Cebrâil vâsıtasıyla "dört peygambere" gönderildiğine inanılan ilâhî risâlelerdir. Dört kutsal kitapla karıştırılmamalıdır. Peygamberlere Gönderilen Sahifeler: 1) 10...