Boya renkleri ile ışık renkleri arasındaki fark nedir?

Boya renkleri ile ışık renkleri arasındaki fark var mıdır? Varsa ne gibi farklar vardır?

renk

Boya maddeleri kullanılarak renk elde etmek, ışığın farklı dalga boylarını kullanarak renk elde etmekten farklı bir işlem. Renkler, toplamalı ve çıkarmalı işlem olmak üzere iki farklı şekilde elde edilir. Toplamalı işlemde, tayfın değişik bölgeleri birbirine eklenir; çıkarmalı işlemdeyse, tayfın bir bölümünün ortadan kaldırılması ya da soğurulması söz konusudur.
Toplamalı sistemde renk oluşumunu açıklayan en güzel örnek, televizyon ya da bilgisayar ekranının renk oluşturmasıdır. Renk maddelerinin karıştırılarak renk elde etmekse çıkarmalı işlemle gerçekleşir. Çıkarmalı işlemde renkler, renk maddesinin beyaz ışığın bazı dalgaboylarını soğurup kalanları yansıttığında görülür. Yani, kırmızı renk boyası, mavi ve yeşil ışık ışınlarının tamamını ve sarının da büyük bir kısmını soğurur; yalnızca kırmızı ışık yansır. Sarı renk maddesiyse, mavi, mor ve kırmızıyla yeşilin bir kısmını uzaklaştırır. Sonuçta, kırmızıyla sarı renk maddeleri karıştırıldığında, soğurulmayan ışınların aralığını daraltır; Böylece, yalnızca tayfta görülen ışığın turuncu dalgaboyu yansır.

- Advertisement -
Paylaş
En iyi
İnternet teknolojileri ve davranış sosyolojisi uzmanı. Seo ve behavior changer olarak internet hayatına devam ediyor. Az mentalist, çok okuyucu. Son internet bükücü...