Doğrusal Fonksiyon (Lineer Fonksiyon) nedir?

9. Sınıf Matematik konusu olan Doğrusal Fonksiyon: Birinci dereceden polinom fonksiyonlara doğrusal fonksiyon denir. Örnek soru ve cevapları da aşağıda bulacaksınız.

Doğrusal fonksiyonlar y=f(x) = a.x + b şeklindedir.

Kalkülüste, analitik geometride ve ilgili dallarında doğrusal fonksiyon, derecesi sıfır veya bir olan bir polinom veya sıfır polinomdur. Buradaki sıfır terimi, derecenin sıfır olduğu anlamına gelmemektedir.

DOĞRUSAL FONKSİYON (Lineer Fonksiyon)

Grafiği doğru olan fonksiyona denir.

Kuralı, f(x)=ax+b g(x)=mx+n

ÖRNEK:

f(x)=4x+2 g(x)=5x-7 h(x)=5x t(x)=-7 (vb gibi…)

dogrusal-fonsiyon

ÖRNEK:

F doğrusal fonksiyon olmak üzere, f(1)=6 ve f(0)=3 ise f(2000)=?

f(x)=ax+b olsun bakalım.

f(1)=7 f(1)=a.1+b=7 a+b=7

f(0)=3 f(0)=a.0+b=3 b=3

a+b=7 b=3

a+3=7 a=4

f(x)=ax+b f(x)=4x+3

f(2000)=4.2000+3
=8000+3
f(2000)=8003

- Advertisement -
Paylaş
İnternet teknolojileri ve davranış sosyolojisi uzmanı. Seo ve behavior changer olarak internet hayatına devam ediyor. Az mentalist, çok okuyucu. Son internet bükücü...