Evrende birden fazla ilah olsaydı sonuçları neler olurdu?

1436

 

Evrende birden fazla ilah olsaydı sonuçları neler olurdu?

En küçüğünden en büyüğüne kadar varlığın bütün birimlerinde eşsiz bir sanat, denge, uyum vb. gözlenmektedir; böyle bir düzenin kendiliğinden oluşamayacağı açıktır. Eğer birden fazla ilah olsaydı düzen bozulur, olaylar birbirine karışırdı.

Evrendeki “düzen” ve “çeşitlilik” de O’nu kanıtlar; düzen olan bir yerde düzenleyicinin de olacağı açık bir gerçek olduğu gibi, çeşitliliğin bulunması rastlantı görüşünü ortadan kaldırmaktadır. Eğer rastlantı söz konusu olsaydı bütün varlıkların aynı olması ve hiçbir farklılığın bulunmaması gerekirdi. Birden fazla ilah olması durumunda bütün bu düzen ve dengeler bozulurdu.

Türkçe Okunuş: Lev kâne fîhimâ âlihetun illâllâhu le fesedetâ, fe subhânallâhi rabbil arşi ammâ yasıfûn(yasıfûne). (21) ENBİYÂ Suresi 22

Meal: Eğer ikisinde de (semada ve arzda), Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, ikisi de (yer de, gök de) mutlaka fesada uğrardı. Arşın Rabbi Allah, onların vasıflandırdığı (isnat ettikleri) şeylerden münezzehtir.

10. SINIF 1. DONEM 1. DERS NOTU

Başlıklar :
evrende birden fazla ilah olsaydı ne olurdu, evrende birden fazla ilah olsaydı sonuçları neler olurdu, evrende Birden fazla ilah olsaydı neler olurdu, evrende birden fazla allah olsaydı ne olurdu, evrende birden fazla ilah olsaydı sonuçları ne olurdu, birden çok ilah olsaydı evrende neler olurdu, evrende birden, evrende 2 tanri olsaydi ne olurdu kombosizyon, evrende birden fazla yaratıcı olsaydı ne olurdu, evrende birden fazla tanrı olsaydı ne gibi sonuçlar ortaya çıkardı, evrende birden fazla ilah olsaydı sonuçları neler olurdu belirtiniz, evrende birden fazla ilah olsaydı sonuçları neler olurdu kısaca

HENÜZ YORUM YOK

NE DÜŞÜNÜYORSUN?