Hangi Kimyasal Maddeler Kirletici Olarak Sınıflandırılır?

49

Hangi kimyasal maddeler kirletici olarak sınıflandırılır?.. Çevremizin kirliliğine en büyük etkiyi kimyasal maddeler vermektedir ve dolayısıyla bu soru bugün akla gelen soruların başında geliyor. Bu kimyasalların insan sağlığına etkileri de inanılmaz boyutlarda. Atık ve zararlı maddeler, toprağın da özelliklerini etkilemesi sonucunda toprağın verimliliğini kaybederek içinde yaşayan bitkilerin ve canlıların ölümüne sebebiyet veriyorlar. Oysa toprak, canlıların yaşamı için önemli su kaynaklarından biri…

Mezbahalardan ve her türlü ekin biçme etkinliğinden gelen atıklar, toprak kirlenmesinin en önemli kaynağı olmaktadır. Bilinçsizce yapılan ilaçlama ve gübreleme, kaliteli ve birinci sınıf toprakların yerleşim ve endüstri için kullanıma açılması, toprak kirliliğini hızlandırmıştır. Pek çok kimyasal madde içeren tarım ilaçlarının su ve toprak kirlenmesinde önemli payı vardır. Üstelik tarım alanında kullanılan böcek ilaçları ve gübreler toprağa zarar verdiği gibi, yağmur ve rüzgar ile birlikte çevreye yayılıp, çevre kirliliğinin oluşmasına da neden olurlar.
Dolayısıyla; tarım ilaçları, böcek öldürücüler ve kimyasal gübreler su kirlenmesinde de önemli rol oynarlar. Bu tarım atıklarının etkileri, kentler ile kentlerin çevresinde yoğunlaşmış yerleşim birimlerinin atıkları kadar büyük boyutlarda olmamasına karşın önemli kirleticilerdir. Evlerden, ticaret ve sanayii kuruluşlarından kaynaklanan kanalizasyon atıkları da, su kirlenmesine yol açan başlıca etkenlerden biridir. 

Sanayinin gelişmesi de kimyasal kirlenmenin artmasına sebep olmaktadır. Otomobillerin üretiminin artması ve bunlarda petrolün kullanımı, fabrika bacaları ve kimyasal madde üreten imalathanelerin artması, hava kirliliğine ayrıca katkıda bulunmuştur. Sanayii atıklarının ve öteki zehirli madde atıklarının, sudaki çözünmüş oksijeni tüketmesi balıkların kitle halinde ölümüne neden olurlar.

Oysa, atıklar variller ile toplanarak yok edilmesi için depolanmalıdırlar. Petrol atıkları da bir yandan doğaya karışmaya devam etmektedir. Kaza sonucunda deniz kirliliğine sebep olup dalgaların sahillere vurduğu petrol atıklarından dolayı deniz kirliliği gün geçtikçe daha da artmaktadır.

Doğal gaz, kömür, petrol gibi yani kısacası yenilenemez kabul edilen enerji kaynaklarının tümü, kirletici olarak sınıflandırılırlar.

HENÜZ YORUM YOK