Hapşırınca, Aksırınca Okunacak Dua Arapça, Türkçe Anlamı

122

İslamda hapşırınca ne denir? Hapşırınca Arapça ne söylenir ?Hapşırınca söylenecek dua nasıldır? Hapşırınca söylenen söz , Hapşırınca oruç bozulur mu? Peygamber Efendimiz hapşırınca ne söylerdi? Hapşırınca kalbimiz durur mu?Yerhamukallah ne demektir ve hükmü nedir?Hapşırınca elhamdülillah demenin manası nedir?Hapşırma ve aksırma adabı, Hapşırmanın kuralları ve sünnetleri ve hadis-i şerifler

Peygamber efendimizin sünnetlarıne riayet ederek hayatımızın her alanını ibadete çevirebiliriz. Peygamber efendimizin aksırmanın yani hapşırmanın rahmandan olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle hapşırırken hamdetmeli eğer kaşırımızdaki kişi hapşırırsa ona rahmet ile dua etmeliyiz. Zaten hapşırırken yapılan dualar bu manaları kapsar.

Kişi Aksırınca “Elhamdülillah” diyerek hamdeder. Bunu duyan müslüman da, “Yerhamükellah” yani (Allah sana rahmet etsin.) demelidir. Buu söylemek de sünnettir. Orada üçüncü biri varsa “Yehdina ve yehdikümullah” (allah bize ve size hidayet versin) demelidir! Üçüncü bir kimse yoksa, aksıran cevap olarak aynı şeyi söylemelidir!

Hadis-i şerifte buyuruldu ki; “Aksırınca “Elhamdülillah” diyen göz ağrısı görmez.” “Aksırınca Elhamdülillah diyeni, 70 türlü belâdan korunur.”

Hapşıran kişiye”yerhamükallah” demenin hükmü nedir?

Hapşırınca “elhamdulillah” demek  sünnettir. Peygamberimiz (a.s.m) bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Allah, aksırmayı sever, fakat esnemeyi sevmez. Bir kimse aksırıp “elhamdülillâh” derse, bunu işiten Müslümanların, “yerhamükellah” diye karşılık vermesi gerekir. Esneme ise, şeytandandır. Bunun için, esneme ihtiyacı duyan kişi mümkün olduğu kadar buna mani olsun. Çünkü biriniz esnediği zaman şeytan ona güler.” (Buhâri, Edeb, 165, 166; Müslim, Zühd, 54; Tirmizî, Edeb, 1, 4; Nesaî, Cenâiz, 52)

buyurur. Bu sebeple hapşırınca elhamdülillah demek sünnettir.

Aksırınca elhamdülillah diyen kimseye yerhamükellah diye mukabelede bulunmaya teşmit denilir ve meşruluğu hususunda ümmetin icmaı vardır. Bu bir görev olup İslâm’ın önemli muâşeret kâidelerinden sayılır.

Zâhirîler ile Mâlikî mezhebinden bazı imamlar elhamdülillah diyeni işiten herkesin ona mukâbelede bulunmasını vâcip saymışlardır. Hatta Kâdî İyâz, İmam Mâlik’in teşmîtin farz olduğu yönündeki görüşünün daha yaygın olduğunu söylemiştir.

Fakat ulemânın çoğunluğunun mezhebine göre teşmît farz ve vâcip olmayıp, sünnet ve menduptur.

Hikmetine gelince: Hapşırma esnasında vücutta birikmiş bazı zararlı toksinlerin dışarıya çıkması ve vücudun rahatlaması söz konusu olduğu için, bu nimete karşılık Allah’a hamd etmek gerekir. Böylece Allah’a şükür edilmiş olur.

Yerhamukelah ;Allah sana rahmet etsin

Yehdina ve yehdikumullah; Allah bize ve size hidayet versin

 

 

Başlıklar :
hapşırınca arapça ne denir, hapşırınca ne denir, aksırınca okunacak dua, aksırana söylenen, hapşurunca ne denir arapça ve türkçe, hapşurunca ne denir, hapşırma duası ve anlamı, hapşırınca söylenen dua, hapşırınca söylenecek olan, hapşırınca ne denir arapca yazilisi, hapşırınca ne denir arapça, hapşurunca ve yüslihubela küm anlamı

HENÜZ YORUM YOK

NE DÜŞÜNÜYORSUN?