Hz. Davud’un Tövbe Duası ve Anlamı

178

Hz. Davud’un  (a.s) tövbe duası İslam dininde müslümanların en çok yaptığı dualardandır.Peygamber Efendimiz ise bu duaya pek çok zaman yer vermiştir.Hz. Davut’un tövbe duasını, neden tövbe etmiştir ve bu duanın anlamı gibi  konuları haberimizin detayında bulacaksınız.

Bir Hadis-i Şerif’te;

Resulullah (s.a.v.) :

“Davut (a.s.) bir dua etti ve O’nun duası Allah’ın çok hoşuna gitti. O yüzden bu duayı bana da öğretti.”

dedi ve aşağıdaki duayı söyledi:

” Allahümmerzukni hubbaka ve hubba mana habbaka ve hubba yukarribun aleyh veccel hubbaka ahabba ileyye minel mail baid. ”

Allah’ım, sen kendi sevgini, seni sevenlerin sevgisini ve sana yaklaştıran her şeyin sevgisini bana rızk olarak ver ve senin sevgin benim için, çölde susuz kalıp ölmekte olan bir insan için soğuk bir su ne kadar aziz ise, öyle aziz olsun.

Ebû’d-Derdâ (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Hz. Dâvud (aleyhisselâm)’un duaları arasında şu da vardır: “Allahım! Senden sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine beni ulaştıracak ameli taleb ediyorum. Allah’ım! Senin sevgini nefsimden, âilemden, malımdan, soğuk sudan daha sevgili kıl.”

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Davut’la ilgili ayetler

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor:

‘’Sabret ne derlerse ve an güçlü kuvvetli kulumuz Davud’u, şüphe yok ki o, daima Rabbine dönen, tövbe eden bir kuldu. Şüphe yok ki biz, dağları ram etmiştik ona, akşam ve kuşluk çağlarında onunla beraber Rabbi tenzih ederlerdi. Ve kuşlar da toplanmıştı, hepsi de ona itaat ederdi. Ve onun saltanatını kuvvetlendirdik ve ona peygamberlik ve gerçekle batılı ayırt ediş bilgisini verdik.’’ [Sad/17–20]

Sen, o davacılardan haber aldın mı? Hani Davud’un ibadet ettiği yerin duvarına tırmanmışlardı. Hani Davud’un tapısına girmişlerdi de Davud, onlardan pek korkmuştu; korkma demişlerdi, iki hısımız, birimiz, öbürünün hakkına tecavüz etti, adaletle hükmet aramızda, birbirimize meylederek hakkı aşma ve bizi dosdoğru yola sevket. Şüphe yok ki şu, benim kardeşimdir, doksan dokuz dişi koyunu var ve benimse bir dişi koyunum; öyleyken onu da bana ver dedi ve konuşmamızda beni alt da etti. Dedi ki: Senin dişi koyununu, kendi koyunlarına katmayı istemekle gerçekten de zulmetmiş sana ve şüphesiz ki ortakların çoğu, birbirinin hakkına tecavüz eder, ancak inanan ve iyi işlerde bulunanlar müstesna ve fakat bunlarda pek azdır ve Davud, biz, kendisini sınadık sandı da Rabbinden yarlıganma(günahı bağışlanmak, mağfiret olunmak) diledi ve eğilerek yere kapandı ve Rabbine döndü. Ve biz de onun bu suçunu örttük ve şüphe yok ki onun, katımızda bir yakınlık derecesi ve dönüp geleceği güzel bir makamı vardı.’’ [Sad/21–26]

Başlıklar :
tövbe duası ve anlamı, davut as duası, hz davut duasi, davut a s duası, hz davud a s duası, hz davut as duası, hz davut un duası, hz davutun tövbe duasi, Hz Davut\un duası

HENÜZ YORUM YOK

NE DÜŞÜNÜYORSUN?