İlk Cumhuriyeti Kabul Etmiş Devlet Hangisidir?

Tarihte Cumhuriyeti kabul eden ilk ülke hangisi?

fransa

Tarihte kurulan ilk cumhuriyet hangisidir diye sorulduğunda cumhuriyetin tanımından doğan belirsizlikler ortaya çıkabilir. Söz gelimi tarihte Roma Cumhuriyeti ya da Venedik Cumhuriyeti gibi parlementer sisteme sahip olan yönetimler vardı, ne var ki bugün bizim anladığımız anlamda modern cumhuriyetler Fransız İhtilali’nin sonucu. Bu anlamda ilk ülke Fransa olarak kabul edilebilir.

- Advertisement -
Paylaş
İnternet teknolojileri ve davranış sosyolojisi uzmanı. Seo ve behavior changer olarak internet hayatına devam ediyor. Az mentalist, çok okuyucu. Son internet bükücü...