İyonik bileşenlerin formülleri nasıl yazılır?

1377

İyonik bileşenlerin formülleri nasıl yazılır?

ıyonık

Birden fazla atomun belirli oranlarda kimyasal reaksiyon sonucu bir araya gelmesiyle oluşan yeni, saf maddeye bileşik denir. Tüm bileşiklerin formülleri aynı kurala göre yazılır:

Bileşik formülleri yazılırken,önce (+) yüklü iyon, sonrada (-) yüklü iyon yazılır.

Örnek: Al+3 ve O-2 iyonlarından oluşan bileşiğin formülü yazılırken üstteki sayılar çapraz bir şekilde diğerinin altına getirilir. Al+3 O-2 Al2O3 şeklinde yazılır.

Katyonun adı + Anyonun adı = Bileşiğin adı Al2O3 (Alüminyum oksit)

Si, Bi, H, P, C, S, I, Br, N, CL, O, F
■ İkinci elementin yazımında, elemente ilişkin kök ismi alınır ve bunun sonuna -it veya -ür soneki getirilir ve birinci elementin ardından ayrı bir kelime olarak yazılır.

Örnek hidrojen klorür (HCl)

iyonik-molekul-bilesik

■ Moleküldeki her bir elemente ilişkin atom sayısı bu sayıya karşılık gelen bir önek ile belirtilir. Bu önekler aynı elementlerden oluşan farklı bileşiklerin, ayırdedilmelerinde bize yardımcı olurlar. Örneğin CO bileşiği karbon monoksit, CO2 bileşiği ise karbon dioksit olarak ifade edilirler.

HENÜZ YORUM YOK

NE DÜŞÜNÜYORSUN?