Joule Kanunu Nedir?

316

Joule Kanunu, bir iletkende üretilen (dönüştürülen) ısı miktarının nelere bağlı olduğunu ortaya koyar.

James-Prescott-Joule
Joule Kanunu’na göre bir iletkende ortaya çıkan ısının miktarı, iletkenin direncine bağlı olarak üzerinden geçirilen akımın karesi ve akımın geçme süresi ile doğru orantılıdır. Matematiksel ifadesi ise aşağıdaki gibidir.
Q = I2 . R . t (Joule)
Eşitlikteki sembollerin anlamları ve birimleri aşağıdaki gibidir:

Q : İletkendeki ısı miktarı (Joule – J)
I : İletkenden geçen akım (Amper – A)

R : İletkenin direnci (Ohm – Ω)
t : Akımın geçme süresi (Saniye – sn)
Isı birimi olarak günümüzde genellikle kalori (Calori-Cal) kullanıldığı için jul, kaloriye dönüştürülür ve formül de aşağıdaki gibi kullanılır.

Q = 0.24 . I2. R . t
Örnek 1:
Direnci 220 Ω olan bir ısıtıcıdan 1 saat boyunca 1 A şiddetinde bir akım geçirilmiştir.
Isıtıcıdan elde edilen sıcaklığın miktarı nedir?
Cevap :
I = 1 A
t = 1 . 60 . 60 = 3600 sn.
Q = ?
Q = 0.24 . I2. R . t
Q = 0,24 . 12 . 220 . 3600 = 190080 Cal. = 190 kCal.

HENÜZ YORUM YOK

NE DÜŞÜNÜYORSUN?