K1, K2, K3 Belgesi Sorgulama (SRC Belgesi)

24

Tc Kimlik No’su ile Src1, Src2, Src3, Src4, Src 1, Src 2, Src 3, Src 4, belgesi sorgulama

  1. Başvuru dilekçesi
  2. Başvuru formu
  3. Taşıt Kartı Başvuru Formu** (Gerçek kişilerde başvuru sahibince; Tüzel kişilerde ise şirket yetkilisince kaşelenip, imzalanacaktır
  4. Taahhütname yazısı 
  5. Ortakların / Temsile yetkili kişilerin  nüfus cüzdanı fotokopileri
  6. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
  7. Yetki belgesi talep edenin  merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği
  8. Vergi dariesinden alınacak vergi mükellefiyet yazısı(aslı yeni tarihli)
  9. Vergi levhasının fotokopisi
  1.  Araçlarınızın 1 Sayfaya 4 Yüz Ruhsat Fotokopisi Gerekmektedir .

 

NOT : Araç ruhsatları bakanlık yetkilileri trarafından incelendikten sonra trafik kayıtlarındaki uyuşmazlık durumunda tarafınıza bilgi verilecektir.Trafik kayıtları ile ruhsat kayıtlarının aynı olması gerektiğinden ruhsattaki hangi düzeltmelerin yapılması gerekitiği tarafımızdan bildirilecek ve trafik müşavirinizin değişikliği yaptığı andan itibaren resmi başvurumuz kabul edilmiş olacaktır.

Yukarıda belirtilen  belgeler  yeterli sayılacaktır.

3.5 tonun üzerindeki araçlar için bakanlığa ödenecek olan harç ücreti : 6.613.00 TL , 3.5 tonun altındaki  araçlar için bakanlığa ödenecek olan harç ücreti : 462.00 TL ve araç başına 64.00 TL ‘dir.

k-belgesi-sorgulama

Ayrıca belge Sorgulamak için aşağıdaki adresi de kullanabilirsiniz.

http://ubgup.gazi.edu.tr/evraksrc.aspx

Başlıklar :
k1 belge sorgulama

HENÜZ YORUM YOK

NE DÜŞÜNÜYORSUN?