Kimya’da Yanma Tepkimeleri

892

Kimya’da yanma tepkimeleri nelerdir? Yanma tepkimelerinin özellikleri ,Yanma tepkimeleri konu anlatımı ve örnek soru çözümleri ,kimyasal değişim nedir ve özellikleri nelerdir?, fen ve teknolojide ve kimyada ana konulardan biri olan yanma tepkimelerini ortaya çıkaran şartlar nelerdir? Kimyasal tepkimeler ve reaksiyonlar , oksijenle reaksiyonun sonucunda ne gerçekleşir?Fen bilimleri ders notu ve kısa konu anlatımı

Yanma reaksiyonları(tepkimeleri);  kimyasal bir bileşiğin oksijen atomu ile reaksiyona girmesi sonucunda gerçekleşir. Yanma olayları sonucunda ısı ortaya çıkar.

• Yapısında karbon ve hidrojen bulunduran organik maddeler(hidrokarbonlar) ve yapısında karbon, hidrojen ve oksijen bulunduran organik maddeler yandıklarında karbondioksit ve su oluşur.

Örnekler

 • CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O + enerji
 • C2H6 + 7/2 O2 → 2 CO2 + 3 H2O + enerji
 • C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + enerji
 • C2H5OH + 3 O2 → 2 CO2 + 3 H2O + enerji
 • 4Fe+3O2->2Fe2O3 (demirin paslanması)

Sadece azot gazının yanabilmesi yani oksijen gazı ile tepkimeye girebilmesi için ısı enerjisi gerekir.

Yanma çeşitleri nelerdir?

1. Hızlı yanma

Yanma olayı çok hızlı bir şekilde meydana gelir. Yanma olayında ateş görülür. Kömürün, odunun, kağıdın, LPG ve doğal gazın yanması örnek verilebilir.

Hızlı Yanmaya Örnekler;

C + O2 → CO + ısı
2H2 + O2 → 2H2O + ısı
CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O + ısı
C2H6 + 7/2 O2 → 2CO2 + 3 H2O + ısı
C2H5OH + 3 O2 →  2 CO2 + 3 H2O + ısı
C3H8 + 5 O2 →  3 CO2 + 4 H2O + ısı
C4H10O3 + 5 O2 →  4CO2 + 5 H2O + ısı
C10H8 + 12 O2 →  10 CO2 + 4 H2O + ısı
2 CH3NO2 + 1/7 O2 → 2 CO2 + 3 H2O + 2 NO+ ısı
C2H5SH + 9/2 O2  → 2 CO2  + 3 H2O + SO+ ısı
C6H6 + 15/2 O→ 6 CO2  + 3 H2O + ısı

2. Yavaş yanma

Yanma olayı sırasında alev oluşmaz. Demirin paslanması, solunum olayı yavaş yanmadır.
Yavaş Yanmaya Örnekler;

2 Fe + 3/2 O2 →  Fe2O3 + ısı ( Demirin paslanması)
C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + ısı (Solunum olayı)

 

Kimyasal değişim;

Herhangi bir olayda kimyasal değişimin varlığını;

 • Isı çıkışı,
 • Renk değiştirme,
 • Çökelme,
 • Gaz çıkışı gibi belirtilerden anlarız.

Isı açığa çıkması olayın yanma tepkimesi olduğunu da gösterir. Örneğin odunun yanması, doğal gazın yanması gibi olayların sonunda ısı açığa çıkışı gözlemlenir.

Yanma tepkimesi için gerekli olan koşullar;

 • Oksijen,
 • Yakıt ve
 • Belirli bir tutuşma sıcaklığı gereklidir.
Başlıklar :
yanma tepkimeleri, yanma tepkimesi nedir, yavas yanma da isi cikar mi, yanma tepkimeleri örnekler, yanma tepkimeleri örnekleri, elmanın çürümesi yanma tepkimesi midir, kimya yanma tepkimeleri, yanma tepkimesi, yavaş yanma örnekleri, yanma tepkimeleri ayrıntılı, yanma tepkimeleri özellikleri, yanma tepkimeleri soruları

HENÜZ YORUM YOK

NE DÜŞÜNÜYORSUN?