Kız Kulesi Niçin Yapıldı?

3195

İstanbul Boğazının Marmara Marmara Denizi tarafındaki girişine yakın, Üsküdar kıyılarından biraz açıkta olan Kız kulesi, çok küçük bir ada sayılabilecek bir kaya üzerinde kurulmuş tarihi bir kuledir.

Güvenilir kaynaklardan edindiğimiz bilgi,bu kulenin Bizans İmparatoru Manuelos Komnenos tarafından yaptırıldığını belirtmektedir. Kulenin yapılmasındaki amaç, Boğazı geçmesi istenilmeyen gemilere kapayan zincirin bir ucunu bağlayacak sağlam bir yerin bulunmasıydı.

Bir söylentiye göre,İmparator bir suç işleyen kızı Leandrayı buraya kapamış,dolayısıyla kule “Kızkulesi” adını almıştır. Kulenin sonraki devirlerde de politik suçlular için zindan olarak kullanıldığı bilinmektedir.

kiz-kulesi-2

Bir başka söylenti, Kızkulesinin ünlü Battal Gaziyle ilişkisini dile getirmektedir. İstanbulu kuşatmak için kuleye yakın Damalis Burnunda konaklayan, yedi yıl orada kalan Battal Gazi, Üsküdar tekfurunun kızına tutulmuş.Aslında,Damalis Burnunda bu kadar uzun süre kalmasının nedeni de tekfur kızına olan aşkıymış. Battal Gazi Şama döndükten sonra, Üsküdar tekfurunun isteğiyle Bizans İmparatoru tekmil Kadıköy ve Üsküdar çevresine hisarlar yaptırmış. Kıyıya yakın kayanın üzerine de bir kule kurdurmuş. Üsküdar tekfuru,kızını ve hazinesini kuleye yerleştirmiş. Şamı alıp tekrar İstanbula dönen Battal Gazi de kuleyi basıp tekfur kızını ve oradaki hazineyi almış.

İstanbulun fethinden sonra bu kule yıktırılmış ,yerine tahtadan bir kule yaptırılmıştı. Kulede yakılan meşaleler, geceleri geçen gemilere Boğaz yolunu gösteriyordu. Tahtadan kule bir yangın sonucu ortadan kalkınca, 1719 yılında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa kuleyi taştan ve daha mükemmel bir yapıyla yeniden kurdurdu. Yarım kubbenin konulması da o döneme rastlar. I. Mahmut zamanında Kızlar Ağası Beşir, sonraları da gözden düşüp sadrazamlıktan azledilen Hekimoğlu Ali Paşa bu kulede hapsedilmişlerdir.

kiz-kulesi-1

Kule hakkındaki bir başka söylenti, Bizans İmparatoru Konstantinin kızıyla ilgilidir. Bu söylentiye göre, o devrin ünlü falcılarından biri, İmparatorun kızınınyılan sokması sonucu öleceğini belirtmişti. Bunun üzerine, İmparator kızını denizin ortasında özel olarak yaptırdığı “Kızkulesi”ne kapatmıştı. Buna rağmen falcının söylediği gerçekleşmiş ve bir ü-züm sepetiyle gelen yılan İmparatorun kızını sokarak ölü -müne sebep olmuştur.

1839 yılında karantina amacıyla kullanılan kule,halen deniz feneri görevini yapmaktadır. Üç saniye arayla çakıp sönen ışığı,dört mil mesafedeki gemiciler tarafından görülebilir.

HENÜZ YORUM YOK

NE DÜŞÜNÜYORSUN?