Kritisizm (Eleştiricilik)

3037

Kritisizm (Eleştiricilik) : Bu akımın kurucusu Alman filozof Kant’tır. Bu felsefi anlayışa göre kanıtları ve nedenleri olmadıkçı hiçbir bigi kabul edilmemelidir. Bir bilgi doğma ancak aklın süzgecinden geçirildikten ya da gerekli biçimde eleştirildikten sonra kabul edilmelidir. Bu akımın öncülerinden olan Kant’a göre bütün bilgilere eleştirel olarak yaklaşılmalıdır. Zira mutllak doğruya ancak eleştiri ile ulaşılır. Kritisizm bu yönüyle kesin bilgileri sorgulamadan kabul eden dogmatizme karşı bir yaklaşımdır.Kritisizmin temsilcisi Alman filozofu I. Kant’tır.

Ona göre, insan, nesneleri ve olayları zihninin imkânlarına göre bilir. Bu bildikleri kesin, doğru, genel – geçer bilgilerdir. Yalnız bu bilgiler asıl varlık alanının değil, duyalarla kavranan görünüşlerin bilgisidir.Kant’a göre, insan, deneyle bilgi hammaddesi elde eder. Bu hammaddeler bilgi haline gelebilmek için bir kalıba girmelidir. Kant bu noktada şunu kabul eder : Her insanda doğuştan gelen, her insanda aynı olan, önerme kurmaya yarayan 12 adet akı! kalıbı (ilkesi, kategorisi) vardır. (Bunlar deneyden gelmediği için a prioridir.)

A priori : deneyden gelmeyen, hiçbir deneye başvurmadan insanda var olan demektir) İşte deneyle elde edilen bilgi hammaddeleri bu 12 akıl kalıbına sokulur, orada yorumlanır, İşlem görür, böylece insan bilgisi meydana gelir. Bu nedenle olaylar ve (kalıplarına, ilkelerine) göre bilinir. Zihin böyle olmasıydı, nesne olaylar başka türlü bilinecekti. Öyleyse nesnelere ve olaylara ait bilgiler, insan zihni bakımından görecelidir. Ancak bunlar, her insanda aynı olan akıl kalıplarına göre meydana geldiğinden, her insanda aynıdır, doğrudur, kesindir, genel – geçerdir (objektiftir.)

HENÜZ YORUM YOK

NE DÜŞÜNÜYORSUN?