Kuvvetli Asit ve Bazlar

17163

Kuvvetli asit ve bazlar hakkında bilgi ve örnekleri içeren haberimizi okuyorsunuz

Kuvvetli Asit: HClO4, HCl, HNO3, H2SO4
Kuvvetli Baz: NaOH, KOH, Sr(OH)2, Ba(OH)2
Zayıf Asit: HF, HCN, H3PO4
Zayıf Baz: NH3, Mg(OH)2, Na2CO3

Kuvvetli asitler, İnsanoğlu maddeleri asit ve baz olmak üzere 2 grup içinde değerlendirmektedir. Asit ve bazlar kendilerine göre bazı özellikler taşırlar. asitler de kendi aralarında iki grupta değerlendirilir. Asitler, genel anlamda zayıf ve kuvvetli olmak üzere iki gruba ayrılır. Bu ayrım asitlerin su içinde çözünürlükleri dolayısı ile yapılmaktadır. Su içinde kısmen ya da tamamen çözünebilen asitler kuvvetli asit olarak tanımlanır. Zayıf asitlerin çoğunun su içinde çözünebilme kabiliyeti yoktur.

Kuvvetli Asitler:

HClO4: Hidrojen siyanür

HCl: Hidro klorik asit

HNO3:Nitrik asit

H2SO4: Sülfirik asit

HBr: Hidro bromik asit

HF: Hidro florik asit

H2CO4: Karbonik asit

HI: Hidro iyonik asit

HCIO4: Perklorik asit

HCN: Hidrojen siyanür

Asitlerin Özellikleri Nelerdir?

  • Asitler tat olarak oldukça ekşidir.
  • Cilt üzerinde tahrişe yol açarlar.
  • Mermer zeminlere zarar verirler.
  • Sulu çözeltileri elektriği iletir.
  • Turnusol kağıdını kırmızıya dönüştürürler.

Asit olan ancak günlük hayatta çok rahat tüketilebilen maddelerin yanı sıra asit olup çok tehlikeli maddeler de bulunmaktadır. Günlük hayatta çok fazla kullanılan asitler zayıf fazla kullanılmayan asitler de kuvvetli asitler olarak adlandırılabilir. Asidin ne kadar zayıf ya da kuvvetli olduğunu anlayabilmek için PH adında bir ölçek kullanılır.

 

2 YORUMLAR

  1. “HClO4” Hidrojen siyanür olarak verilmiş fakat Sistematik adı Hidrojen Perklorat, yaygın adı ise Perklorit Asit’tir. Zaten Hidrojen Siyanür’ün kimyasal formülü sizin de sıralamada en alta yazmış olduğunuz gibi “HCN”dir.

  2. Aslında en güçlü baz erime sıcaklığı 28 C olan Cs ile suyun tepkimesinden doğan CsOH’ dır. Çoğu kaynakta geçmez çünkü çok nadir bulunur ve radyoaktiflik gösterir. Üstelik havayla teması halinde de çabucak tutuşur. Bu yüzden vakumlu ortamlarda saklanır.

NE DÜŞÜNÜYORSUN?