Osmanlı Devleti zamanında Kars-Ardahan-Batum hangi antlaşma ile kaybedildi?

0
1006

Osmanlı Devleti, Kars-Ardahan ve Batum’u hangi antlaşma ile kaybetti? Devletlerin tarihinde yapılan antlaşmaların ve imzalanan kararların önemi çok büyüktür. Çünkü o antlaşmalar hem günü hem de geleceği ilgilendirir.

berlın-antlasmasi


Kars-Ardahan ve Batum, 2.Abdülhamid Dönemi’nde Berlin antlaşması ile keybedilmiştir. İşte o antlaşmanın tarihi ve maddeleri;

BERLİN KONGRESİ ve BERLİN ANTLAŞMASI (1878)

Kongreye Katılan Devletler: Osmanlı, Rusya, İngiltere, Fransa, Avusturya, İtalya ve Almanya.

NOT: Bu sırada İngiltere, Osmanlı Devletine KIBRIS’ın kendisine bir ÜS olarak verilmesi durumunda kongrede Osmanlı Devletini savunacağını söyledi. Osmanlı İngiltere’nin bu isteğini kabul etmek zorunda kaldı.

BERLİN ANTLAŞMASININ MADDELERİ (1878)

1) Ayestefanos Antlaşmasıyla kurulan bulgar KRALLIĞI üçe ayrıldı:
a) Asıl Bulgaristan: Osmanlı Devletine vergi veren bir prenslik haline getirildi.
b) Makedonya: Islahat yapılmak şartıyla Osmanlıya bırakıldı.
c) Doğu Rumeli: Osmanlıya bağlı kalacak, ancak hırıstiyan bir vali tarafından yönetilecek.
2) Sırbistan, Romanya, Karadağ bağımsız olacak.
3) Bosna-Hersek Osmanlı toprağı sayılacak, yönetimi geçici olarak Avusturya’ya bırakılacak.
4) Kars, Ardahan ve Batum Ruslara, Doğu Beyazıt Osmanlı’ya verilecek.
5) Teselya Yunanistan’a verilecek.
6) Ermenilerin oturduğu yerlerde ve Girit adasında ıslahatlar yapılacak.
7) Osmanlı Rusya’ya 60 milyon altın savaş tazminatı verecek.

Anahtar Kelimeler
kars ardahan batum hangi antlaşmayla geri alındı,kars ardahan batum,osmanlının kars ardahan batumu kaybettiği,kars ardahan batum ne zaman kaybedildi,77-78 harbinden sonra rusya aldığı ardahan ve kars hangi antlaşma ile geri vermiştir,batum hangi anlaşmayla elden çıktı,osmanlı devleti kongreler,kas ardahan batum ne zaman ruslra verildi,kars ardahanin osmanliya geri verildiği anlasma,ruslarda kars ardahan batum hangi anlasma ile ger alındı

HENÜZ YORUM YOK

NE DÜŞÜNÜYORSUN?