Periyodik Cetvel Ve Periyodik Özellikleri

0
21727

Periyodik Cetvel Ve Periyodik Özellikleri


Periyodik Cetvel ,elementlerin sembolleriyle gösterildiği ve özellikleri hakkında bilgi veren cetveldir
Periyotlar cetveli ilk defa dimitri Mendelev tarafından yapılmıştır(elementleri atom ağırlıkları=Kütlelerine göre düzenlemiştir )

Periyotlar cetveli yatay ve düşey sıralardan oluşmuştur

P E R İ Y O T

 • Periyotlar cetvelindeki yatay sıralardır
 • Elementler atom numarası en küçük ten en büyüğe doğru ( soldan – sağa ) sıralanırlar
 • Periyot numarası enerji seviyesini = yörünge sayısını gösterir
 • 7 periyot bulunur

periyodik-cetvel-ozellikleri

PERİYOTLAR CETVELİNDE SOLDAN SAĞA DOĞRU GİDİLDİKCE

1-Atom numarası artar
2-Kütle numarası artar
3-Metalik özellik azalır
4-Ametalik özellik artar
5-Elektron verme özelliği azalır
6-Elektron alma özelliği artar
7-Atom çapı küçülür
8-Asitlik özelliği artar
9-İyonlaşma enerjisi büyür
10-Elektro negatiflik büyür

LANTANİTLER :Atom numarası 58 – 71 olan elementler ( 6 periyotta )
AKTİNİTLER :Atom numarası 89 – 103 olan elementler ( 7 periyotta )

1. Periyotta 2 element
2 . “ 8 “
3 . “ 8 “
4 . “ 18 “
5 . “ 18 “
6 . “ 32 “
7 . “ 23 “ tamamlanmamıştır

G R U P

Periyotlar cetvelindeki düşey sıralardır
Elementler gruplara ortak kimyasal özelliklerine göre sıralanmıştır
18 tane grup vardır 8 tane A grubu
8 tane B grubu ( 8B grubu 3 gruptan oluşur ) )

1A Grubu ALKALİ METALLER
2A “ TOPRAK ALKALİ METALLER
3A “ METALLER
7A “ HALOJENLER
8A “ SOYGAZLAR

1A , 2A , ,3A , grubunda ……METALLER
4A , 5A , 6A , 7A grubunda ……AMETALLER
8A grubunda ……SOYGAZLAR

PERİYOTLAR CETVLİNDE YUKARIDAN AŞAGIYA DOĞRU İNİLDİKÇE

1-Atom numarası artar
2-Kütle numarası artar
3-Metalik özellik artar
4-Ametalik özellik azalır
5-Elektron verme isteği artar
6-Elektron alma isteği azalır
7-Atom çapı büyür
8-Bazlık özelliği artar

Her grup ve periyot boyunca elementlerin özellikleri genellikle sistematik bir biçimde değişiklik gösterirler.

Aynı grupta olan elementler sertlik , parlaklık , iletkenlik , elektron alma veya verme yatkınlıları bakımından birbirine benzerdir.

M E T A L L E R

1- Katıdırlar ( Civa = Hg hariç )

2- Yüzeyleri parlaktır

3- Isı ve elektriği iyi iletirler

4- Tel ve levha haline gelebilirler

5- Tek atomludurlar ( atomik yapılıdırlar )

6- Kendi aralarında bileşik yapmazlar

7- Kendi aralarında alaşım yaparlar

8- Elektron verme özelliğindedirler ( katyon = +)

9- Ametallerle iyonik bileşik yaparlar

10- Canlıların yapısında çok az bulunur

11- Erime-kaynama noktaları yüksektir

12- 1A,2A,3A grubunda bulunurlar

13- Sulu çözeltileri BAZ özelliği taşır

Metaller ;
– periyodik tablonun sol tarafında bulunurlar.
– genellikle dayanıklı ağır , parlak maddeler olarak tanımlanır.
– ısı ve elektriği iyi iletirler.
– dövülerek tel ve levha haline getirilebilirler.
– üzerine vurulduğunda çınlama sesi duyulur.

A M E T A L L E R

1 – katı, sıvı, gaz halindedirler
( İyot=I , karbon=C , fosfor = P , kükürt = S katı )
( Brom= Br sıvı )
( Azot=N , Oksijen=O, Hidrojen=H klor=Cl gaz )

2 – Yüzeyleri mattır

3- Isı ve elektriği iyi iletmezler

4- Tel ve levha haline gelemezler

5- İki ve daha fazla atomludurlar ( molekül yapılı

6- Kendi aralarında bileşik yaparlar

7- Kendi aralarında alaşım yapmazlar

8- Elektron alma özelliğindedirler ( Anyon= – )

9- Kendi aralarında Kovalent bileşik yaparlar

10- Canlıların yapısında bolca bulunurlar

11- Erime-kaynama noktaları düşüktür

12- 4A,5A,6A,7A grubunda bulunurlar

13- Sulu çözeltileri ASİT özelliği taşır

Ametaller ;
– periyodik tablonun sağ tarafında bulunurlar.
– genellikle parlak olmayan ( mat ) maddeler olarak tanımlanır.
– ısı ve elektriği iyi iletmez.
– dövülerek tel ve levha haline getirilemezler kırılgan yapıdadırlar.
– ametaller ve bileşikleri değişik alanlarda kullanılırlar.

Örnek : Klor ve bileşikleri ;

 • Kuru temizlemede kirlerin çözünmesinde,
 • Yüzme havuzlarının bakterilerden arındırılmasında,
 • Tuvalet temizliğinde ,
 • Hidroklorik asit yapımında ,
 • Tarımda yabani otların temizlenmesinde,
 • İçme sularının bakterilerden arındırılmasında,
 • Antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılan ilaçların yapımında

Y A R I M E T A L L E R

Hem metallerin hem de ametallerin özelliklerini bir arada taşıyan elementlere denir.

Yarı metaller bazı fiziksel özellikleri ve görünüşleri yönünden metallere , kimyasal özellikleri bakımından daha çok ametallere benzerler.

Yarı metaller sınıfında 8 element bulunur
Bor = B Silisyum = Si Germanyum = Ge Arsenik = As
Antimon = Sb Tellür = Te Polanyum = Po Astanit = At

1 – Parlak veye mat olabilirler
2 – Elektrik ve ısıyı ametallerden daha iyi metallerden daha az iletirler.
3 – İşlenebilirler ( tel ve levha haline getirilebilirler )
4 – Kırılgan değildirler.

Yarı metaller;
– elektronik devre elemanlarında ,
– değişik alanlarda ( mikroskop mercekleri , projektörlerde ) kullanılır.

S O Y G A Z L A R

1- Doğada gaz halinde bulunurlar

2- Kararlı yapıdadırlar

3- Bileşik oluşturmazlar

4- Tek atomludurlar

5- Erime kaynama noktaları düşüktür

6- Periyodik tabloda 8A grubunda yer alırlar

Helyum = He Argon = Ar Ksenon = Xe
Neon = Ne Kripton = Kr Radon = Rn

Anahtar Kelimeler
periyodik tablo,periyodik sistem,periyodik cetvel,periyodik cetvelin özellikleri,periyodik cetvel özellikleri,periyodik cetvel ve özellikleri,periyodik sistem özellikleri,periyodik özellikler,periyodik sistemin özellikleri,periyodik sistem ve özellikleri

HENÜZ YORUM YOK

NE DÜŞÜNÜYORSUN?