Tuzların genel özellikleri

4320

Tuzların genel özellikleri ve kullanım alanları;

Asitler ve bazların nötrleşme tepkimeleri ile birleşmesi sonucu oluşan kristal yapılı katı maddelere tuz denir.

a) Tuz Çeşitleri :
NaCl → Sodyum Klorür
KCl → Potasyum Klorür
CuCl2 → Bakır Klorür
MgCl2 → Magnezyum Klorür
CaCl2 → Kalsiyum Klorür
Na2SO4 → Sodyum Sülfat
K2SO4 → Potasyum Sülfat
Al2(SO4)3 → Alüminyum Sülfat
ZnSO4 → Çinko Sülfat
CaSO4 → Kalsiyum Sülfat
CuSO4 → Bakır Sülfat
MgCO3 → Magnezyum Karbonat
Na2CO3 → Sodyum Karbonat
Mg3(PO4)2 → Magnezyum Fosfat
Na3PO4 → Sodyum Fosfat
Al(PO4) → Alüminyum Fosfat
KNO3 → Potasyum Nitrat
NaNO3 → Sodyum Nitrat

b) Tuzların İyonlaşması ve İyonlaşma Tepkimeleri :
Tuzların iyonlaşması demek, kendini oluşturan (+) ve (*–) yüklü iyonlarına ayrışması demektir.
Tuzlar, katı haldeyken elektrik akımını iletemeyip sadece suda çözündüklerinde elektrik akımını iletebilirler. Tuzlar suda çözündüklerinde (+) ve (–) yüklü iyonlarına ayrıştığı için elektrik akımını iletirler.

• NaCl (suda)(aq) → Na+ + Cl–
• KCl (suda)(aq) → K+ + Cl–
• CuCl2 (suda)(aq) → Cu+2 + 2Cl–
• MgCl2 (suda)(aq) → Mg+2 + 2Cl–
• CaCl2 (suda)(aq) → Ca+2 + 2Cl–
• Na2SO4( suda)(aq) → 2Na+ + (SO4)–2
• K2SO4 (suda)(aq) → 2K+ + (SO4)–2
• Al2(SO4)3 (suda)(aq) → 2Al+3 + 3(SO4)–2
• ZnSO4 (suda)(aq) → Zn+2 + (SO4)–2
• CaSO4 (suda)(aq) → Ca+2 + (SO4)–2
• CuSO4 (suda)(aq) → Cu+2 + (SO4)–2
• MgCO3 (suda)(aq) → Mg+2 + (CO3)–2
• Na2CO3 (suda)(aq) → 2Na+ + (CO3)–2
• Mg3(PO4)2 (suda)(aq) → 3Mg+2 + 2(PO4)-3
• Na3PO4 (suda)(aq) → 3Na+ + (PO4)-3
• Al(PO4) (suda)(aq) → Al+3 + (PO4)–3
• KNO3 (suda)(aq) → K+ + (NO3)–
• NaNO3 (suda)(aq) → Na+ + (NO3)–

c) Nötrleşme ve Nötrleşme Tepkimeleri :
Asit ve bazın birleşerek birbirinin etkisini yok etmesi ve bunun sonucunda su ve tuz oluşup ısı açığa çıkmasına nötrleşme denir.
Nötrleşme tepkimeleri sonunda ısı açığa çıktığı için nötrleşme tepkimeleri ekzotermik tepkimelerdir.
Nötrleşme tepkimelerinde; asitteki hidrojen iyonu (H+) ile bazdaki hidroksit iyonu (OH)– birleşerek suyu, asitteki (*) yüklü iyon ile bazdaki (+) yüklü iyon da birleşerek tuzu oluştururlar.

• Asit + Baz Nötrleşme Tuz + Su + Isı

• H+Cl– + Na+(OH)– Nötrleşme NaCl + H2O + Isı
Asit Baz Tuz Su

• H2+(SO4)–2 + Ca+2(OH)2– → Ca(SO)4 + 2H2O
Asit Baz Tuz Su

• HCl + K(OH) → KCl + H2O
• 2HCl + Cu(OH)2 → CuCl2 + 2H2O
• 2HCl + Mg(OH)2 → MgCl2 + 2H2O
• 2HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2H2O
• H2(SO4) + 2Na(OH) → Na2SO4 + 2H2O
• H2(SO4) + 2K(OH) → K2SO4 + 2H2O
• 3H2(SO4) + 2Al(OH)3 → Al2(SO4)3+ 6H2O
• H2(SO4) + Zn(OH)2 → ZnSO4 + 2H2O
• H2(SO4) + Ca(OH)2 → CaSO4 + 2H2O
• H2(SO4) + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O
• H2(CO3) + Mg(OH)2 → MgCO3 + 2H2O
• H2(CO3) + 2Na(OH) → Na2CO3 + 2H2O
• 2H3(PO4) + 3Mg(OH)2 → Mg3(PO4)2+ 6H2O
• H3(PO4) + 3Na(OH) → Na3PO4 + 3H2O
• H3(PO4) + Al(OH)3 → Al(PO4) + 3H2O
• H(NO3) + K(OH) → KNO3 + H2O
• H(NO3) + Na(OH) → NaNO3 + H2O

d) Tuzların Özellikleri :

1- Katı ve kristal haldedirler
2- Katı halde iken elektrik akımını iletmezler.
3- Sulu çözeltileri elektrik akımını iletirler.
4- Artı yüklü (metal veya kök) ve eksi (ametal veya kök) iyonlardan oluşurlar.
5- Asit ve bazların nötrleşme tepkimesi sonucu oluşurlar.

Başlıklar :
tuzların genel özellikleri, tuzların özellikleri, tuzlar ve özellikleri, tuznedir özellikleri, tuzun özellikleri nelerdir, tuzların özellikleri ve kullanım alanları, tuzlarin genel ozellikleri nelerdir, tüzün özellikleri, tuzların genel özellikleri 10 sınıf, tuzların özellikler, tuz özellikleri, genel özellikler tuz

HENÜZ YORUM YOK

NE DÜŞÜNÜYORSUN?